Kopfbereich

lisanavigeerimine

Logo

Te olete siin:

  • Kodu
  • Uurimis- ja arendustöö

Uurimis- ja arendustöö


AOP Orphan on uuringutele orienteeritud ravimfirma, mis investeerib suure osa oma aastasest käibest ravimite uuringutele ja arendustööle. Peamiselt keskendub AOP Orphan harvaesinevatele haigustele, mida nimetatakse ka harvikhaigusteks. Euroopa Liidus võib haigust harvaesinevaks haiguseks liigitada juhul, kui 10 000 inimese seas esineb seda ainult 5 inimesel.

AOP Orphan keskendub ravimite uuringutele, arendustööle, tootmisele, turundusele ja turustamisele.

Kuidas AOP Orphan’is toimuvad uuringud ja arendustöö

AOP Orphan’i majasisene uuringute meeskond katab kõik ravimi arendamisega seotud peamised aspektid, sealhulgas prekliinilised uuringud, toksikoloogia, ravimiarendus, kliiniline arendus, regulatoorsed suhted ametkondadega, kvaliteedijuhtimine, ravimiohutus ja projektijuhtimine.

jätka lehel Kuidas AOP Orphan’is toimuvad uuringud ja arendustöö

Arendustöö faasid

Enne ravimimüügiga alustamist tuleb kliinilistes uuringutes testida ravimi taluvust, ohutust ja efektiivsust. Sellised uuringud peavad vastama rangetele, rahvusvaheliselt tunnustatud juhenditele ning nende läbiviimine peab toimuma vastavalt kindlatele protseduuridele.

jätka lehel Arendustöö faasid

Uuringute valdkonnad

AOP Orphan on aktiivselt seotud harvikhaigustele keskenduvate erinevate uuringuprojektidega.

jätka lehel Uuringute valdkonnad

Käimasolevad uuringud

Uuringute valdkonnas on tänasel päeval fookus müeloproliferatiivsetel ja kardiovaskulaarsetel haigustel.

jätka lehel Käimasolevad uuringud

Koostööalased kokkulepped

AOP Orphan toetub ülemaailmsele koostöö kokkulepete võrgustikule, mis katab nii uuringute, tootmise kui ka turustamise valdkonna.

jätka lehel Koostööalased kokkulepped