Kopfbereich

lisanavigeerimine

Logo

Te olete siin:

Käimasolevad uuringud


Fookus: Müeloproliferatiivsed haigused/kasvajad

Essentsiaalse trombotsüteemia näidustus: Uuringu nimetus ARETA

  • Essentsiaalse trombotsüteemia näidustus: Uuringu nimetus ARETA Anagreliid Retard vs Platseebo: Efektiivsus ja ohutus essentsiaalse trombotsüteemiaga „riskipatsientidel“ (ARETA). See on mitmekeskuseline, III faasi, randomiseeritud, topeltpime (ravimit saav isik ei tea ja sponsor ei tea), platseebokontrolliga uuring, kus hinnatakse „anagreliid retard“ toimet „määratletud riskiga“ essentsiaalse trombotsüteemiaga (ET) isikutel.
  • Link ARETA uuringule

Tõelise polütsüteemia näidustus: Uuringu nimetus PEGINVERA

  • Pegüleeritud interferoon alfa 2b ohutusuuring polycythemia vera ravis (PEGINVERA).
  • Selle uuringu eesmärk on teha kindlaks uuritava ravimi maksimaalselt talutav annus. Lisaks hinnatakse ohutust ja taluvust ning analüüsitakse efektiivsust ning biomarkeri teket.
  • Link PEGINVERA uuringule

Fookus: Kardioloogia

Lühiajaline farmakokineetika, farmakodünaamika ja taluvuse uuring, kus võrreldakse AOP200704 vs. esmolool.