Kopfbereich

lisanavigeerimine

Logo

Te olete siin:

Kuidas AOP Orphan’is toimuvad uuringud ja arendustöö


Ideest ravimini

Meditsiiniuuringute vallas on AOP Orphan seotud ravimi arenduse erinevates staadiumites väga erinevate projektidega: alates varases staadiumis kliiniliste uuringutega (I faasi uuringud) ja mitmerahvuselised ravimi müügiloa saamiseks vajalikud uuringud, mis katavad kõiki patsiente Euroopas (III faasi uuringud) kuni kliiniliste uuringuteni, mis viiakse läbi müügiloaga ravimitega, eesmärgiga optimeerida manustamist või selgitamaks välja teisi patsiente, kes võivad sellest ravimist kasu saada.

Ülemaailmne võrgustik

AOP Orphan ei oma laboratooriume, tootmisüksusi või kliinikuid. Uuringuprojektide elluviimiseks kasutatakse professionaalsete teenusepakkujate ülemaailmset võrgustikku. AOP Orphan’il on patent farmatseutilisele toimeainele, mille uuringuprojekte firma tänasel päeval sponsoreerib selleks, et omandada juhendid ja põhimõtted, mille firma annab pärast üle kolmanda osapoole firmadele.

Kõrgelt motiveeritud ekspertide meeskond

AOP Orphan’i uuringute meeskond katab kõik uuringuprojektis olulised aspektid prekliinilistest uuringuteks toksikoloogiliste uuringute, ravimarenduse, kliinilise arenduse, ametkondadega regulatoorsete suhete, kvaliteedijuhtimise, ravimiohutuse ja projektijuhtimiseni. Ambitsioonikate arendusprojektide elluviimisel töötavad kõigi nende spetsiifiliste alade eksperdid koos projektijuhtidena ning teevad koostööd väliste lepinguliste partnerite ja koostööpartneritega.