Kopfbereich

lisanavigeerimine

Logo

Te olete siin:

  • Kodu
  • Vastutamatusesäte

Vastutamatusesäte


Autoriõigus

Kõik sellel veebilehel avaldatud andmed ja sisu on hoolikalt kontrollitud ja seda täiendatakse ning uuendatakse pidevalt. Vaatamata hoolikale sisu kontrollimisele ei saa me garanteerida avaldatud info täielikkust, õigsust ja värskust.

Autoriõigus ja kaubamärgid

Dokumentide vaba kasutamine, paljundamine ja jagamine on käeolevaga lubatud ainult mitte-ärilistel eesmärkidel, tingimusel, et ülalpool olev autoriõiguse teave on igal koopial ja lubamise teade on nähtav kõikidel lisadokumentidel. AOP Orphan’i nime kasutamisel ärilistel eesmärkidel koos nende dokumentide jagamisega on vajalik selgesõnaline eelnevalt kirjutatud luba AOP Orphan Pharmaceuticals AG poolt. Kogu informatsioon, dokumendid ja illustratsioonid sellel veebilehel kuuluvad AOP Orphan’ile ja on mõeldud kasutamiseks ainult sellel veebilehel. Info, dokumentide või illustratsioonide kasutamine ilma loata ei ole lubatud.

Tervisealane teave

Veebileht võib sisaldada infot viidetega meditsiinilistele ja tervisealastele teemadele. See asjakohane info siiski ei paku alternatiivi arstide, apteekrite ja teiste meditsiiniala inimeste soovitustele ja ei sobi enesele ega teistele diagnoosi panemiseks. Teaduslikud andmed ja info ravimite või raviviiside arendamise kohta avaldatakse esmakordselt ja on seetõttu avatud muudatustele.